Vi är mer än vår sexualitet

Synen på samkönade sexuella relationer har på kort tid förändrats drastiskt. Bara under min livstid – från 60-talet och framåt – har den offentliga uppfattningen i Sverige revolutionerats. Homosexualitet har gått från att betraktas som – en psykologisk störning,...

Argument i den kristna debatten II

Andra argument med kristna förtecken[1]   Gud är kärlek Ett av de vanligaste argumenten mot att problematisera samkönat sex – men även andra sexuella handlingar som ligger utanför det monogama, heterosexuella äktenskapet – är Nya testamentets tal om Gud som...

Äktenskapsfrågan i kyrkan – varför så svårt?

Att det är svårt att tala om äktenskap och sexualitet i kyrkan är inte någon nyhet. Bibelns författare kan visserligen inte beskyllas för att rygga tillbaka inför dessa ämnen; det räcker att läsa igenom Höga Visan eller Första Korinthierbrevet 6–7 (för att inte tala...