TILL MAN OCH KVINNA

EN RESURSHEMSIDA KRING SEXUALITET, ÄKTENSKAP OCH KRISTEN TRO

Tio icke-religiösa argument för en klassisk äktenskapssyn

Kommentarer till några centrala bibeltexter

Sex vanliga invändningar mot en klassisk äktenskapssyn

Filmer


Få livsåskådningar har
så mycket gott att säga om kroppslighet och sexualitet som kristen tro. Bibelns startpunkt – Första Moseboken kapitel 1 och 2 – beskriver hur Gud tänker ut och skapar människan som en kroppslig varelse som existerar i två versioner: man och kvinna. De kallas att leva tillsammans, föröka sig och ge liv åt nya människor. En hel bok i Gamla testamentet – Höga Visan – besjunger kärleken, kropparna, skönheten, sensualiteten … I Nya testamentet är äktenskapet mellan man och kvinna en bild av relationen mellan Kristus och församlingen. Mer livsbejakande än så kan det knappast bli!

Kropp och sexualitet är något gott, eftersom det är skapat av Gud. Men av detta följer också att kropp och sexualitet kommer bäst till sin rätt när vi lever i enlighet med vår Skapares tanke. För oss som kristna är Bibeln en guide, en kartbok, som hjälper oss att förstå livet. Vi tror att Bibelns undervisning ligger i samklang med verkligheten. För att uttrycka det teologiskt: vi tror att den allmänna uppenbarelsen, det vill säga skapelsen, harmonierar med den särskilda uppenbarelsen, det vill säga Skriften. Det som Gud har gjort och det som Gud har sagt går att relatera till varandra.

Enligt kristen tro är vi inte bara skapade av Gud, utan också märkta av upproret mot Gud. Alltför ofta lever vi själviskt och sätter vårt eget jag framför både Gud och andra människor. Detta gäller även på sexualitetens område: vi sårar varandra och vi blir själva sårade. Visst finns det anledning att reflektera över vad som är ett gott sätt att leva ut sin sexualitet på?!

Men kristen tro har ännu mer att säga: Vi är inte bara skapade av Gud. Vi är inte bara fallna och trasiga varelser som har kommit bort ifrån Gud. Framför allt är vi alla älskade av Gud. Han har bevisat sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Nu är vi kallade, var och en personligen, att bli Guds barn och återknyta kontakten med vårt ursprung. De goda nyheterna – evangeliet om Jesus Kristus – handlar om förlåtelse för synd och om ett förnyat liv i gemenskap med Gud. Gud vill hela det som är trasigt och hjälpa oss att leva det liv vi är skapade för.

På den här hemsidan har vi samlat material som förklarar och försvarar en kristen hållning till äktenskap, sexualitet och sexuell identitet och som går i dialog med och analyserar vår tids sekulära uppfattningar. Vår övertygelse är kristen tro står för en tidlös visdom, som är i högsta grad relevant även idag.

SEA Svenska Evangeliska AlliansenVi hoppas att du finner läsningen givande!

Stefan Gustavsson
Generalsekreterare SEA (numera direktor för Apologia)