Äktenskapet är en Guds gåva

I uppropet Bevara äktenskapet utgick argumentationen dels från allmänmänskliga resonemang, dels från FN:s allmänna deklaration och barnkonvention. Men man tog även fram materialet Äktenskapet är en Guds gåva där man skrev om äktenskapet utifrån ett teologiskt perspektiv. Texten för detta, som var tänkt att ge inspiration åt kyrkor och församlingar som ville ägna en gudstjänst eller annan sammankomst åt äktenskapet, finns utlagd här.

Äktenskapet är en Guds gåva