När minoriteten tar majoriteten som gisslan

Just nu pågår ett gigantiskt socialt experiment i svensk förskola och skola. Det kallas för ”normkritisk pedagogik”, och har de senaste åren lanserats på bred front av RFSL, RFSU och ett antal statliga myndigheter.

Normkritiken hämtar mycket av sin inspiration från queer-rörelsen. Dess företrädare vänder sig inte bara emot heteronormativiteten, utan normbildning som sådan. Allt tal om ”normalt” och ”onormalt” ifrågasätts, och inte minst den så kallade tvåkönsnormen hamnar konstant i skottgluggen – alltså tanken på att mänskligheten i huvudsak kan delas in i två olika kön.

I boken När minoriteten tar majoriteten som gisslan, som från början bygger på en rapport utgiven av Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS), ges en pedagogisk introduktion till de nya teorierna. Med ett antal belysande exempel försöker författaren sedan bena ut vilka konsekvenser normupplösningen håller på att få för vårt samhälle i stort – för vår självförståelse, för våra relationer och för de barn och ungdomar som försöker orientera sig i det nya landskapet.

Rapporten, som är skriven utifrån en allmän humanistisk grund, kan laddas ner gratis här.

Boken, som är en utökad version och som också belyser det sagda utifrån Bibeln och den kristna idétraditionen, kan beställas här.