Äktenskap & sex – i kyrkan

Äktenskapsfrågan i kyrkan – varför bry sig? Del II: En kristen respons

I Bibelns början – och slut

 • En bild för Gud och hans folk
 • Äktenskapet som ett förbund
 • Att bli ett
 • Sakramental enhet
 • Erfarenhetsbaserade argument
 • Några slutsatser

Äktenskapet i kyrkan – varför så svårt?

 • En förlorad helhetssyn på kroppen
 • En förlorad helhetssyn på sex
 • En förlorad helhetssyn på synden
 • En förlorad helhetssyn på lärjungaskapet
 • En förlorad tillit till Bibeln
 • Synen på homosexualitet – ”sista bastionen” för ett synsätt som vi i stort har tagit avstånd ifrån?

Argument i den kristna debatten – och hur de kan bemötas. Del I: Bibeltexterna

 1. Skapelseberättelsen
 2. Sodom och Gomorra
 3. Tredje Mosebokens lagar mot samkönat sex
 4. Arsenokoitai och malakoi
 5. Romarbrevet
 6. Homoerotiska relationer i Bibeln?
 7. Från ett annat perspektiv …

Argument i den kristna debatten – och hur de kan bemötas. Del II: Andra argument med kristna förtecken

 1. Gud är kärlek
 2. Ingen människa är perfekt – varför peka ut just homosexuell synd?
 3. Det här är en perifer fråga, som vi som kristna inte borde ägna oss åt
 4. Vi vill tala om evangeliet – inte vad vi som kyrka är emot
 5. Kyrkan har ju ändrat sig i synen på slaveriet och kvinnliga präster – vad hindrar att vi gör det också i frågan om samkönat sex?
 6. Jesus talade aldrig om homosexualitet
 7. Paulus kände inte till genuin homosexualitet, men i dag vet vi bättre
 8. Kristen teologi är kontextuell; i vår kultur är det helt enkelt ”kristet” att bejaka samkönat sex, medan Jesus och apostlarna levde i en kultur där det inte var det
 9. Gamla testamentet talar ju i flera fall om polygami, och verkar inte ta avstånd från detta ens när det berör viktiga personer i den bibliska berättelsen – så man kanske inte tog så hårt på skapelseberättelsen trots allt …?
 10. Tredje Moseboken talar i första hand om kultisk orenhet, inte moralisk, och kan därför inte tas på allvar i dag
 11. Orsaken till Bibelns fördömanden av samkönat sex är i själva verket den patriarkala synen på manlighet, inte vikten av komplementaritet
 12. Gud har skapat de homosexuella sådana de är – därför måste vi välsigna också deras sexuella läggning
 13. Alla homosexuella har inte celibatets nådegåva – därför kan vi inte kräva avhållsamhet från deras sida
 14. Historiskt har kyrkan behandlat homosexuella väldigt illa – nu måste vi kompensera detta genom en bejakande hållning
 15. Om jag ifrågasätter mina hbtq-vänners livsstil kommer de att bryta kontakten med mig

Revisionistiska argumentationslinjer

Dan O Via i Homosexuality and the Bible: Two Views (2003)

Jesper Svartvik i Bibeltolkningens bakgator (2006)

David P Gushee i Changing Our Mind (2015)

Matthew Vines i God and the Gay Christian (2014)

Några slutsatser

I den sexuella revolutionens spår

Gud gillar sex

Är sambo ett alternativ?

Vi är mer än vår sexualitet

Övriga resurser från SEA

Sexualitetens syfte

Kroppens teologi

 • Kroppen synliggör osynliga mysterier
 • Specifika kännetecken för kärlek
 • Känslolivets natur
 • Instinkt och frihet

Bibelns sexuella revolution

Onani

Celibat

Synd och förlåtelse