Äktenskap & sex – i kyrkan

Äktenskapsfrågan i kyrkan – varför bry sig? Del II: En kristen respons

I Bibelns början – och slut

 • En bild för Gud och hans folk
 • Äktenskapet som ett förbund
 • Att bli ett
 • Sakramental enhet
 • Erfarenhetsbaserade argument
 • Några slutsatser

Äktenskapet i kyrkan – varför så svårt?

 • En förlorad helhetssyn på kroppen
 • En förlorad helhetssyn på sex
 • En förlorad helhetssyn på synden
 • En förlorad helhetssyn på lärjungaskapet
 • En förlorad tillit till Bibeln
 • Synen på homosexualitet – ”sista bastionen” för ett synsätt som vi i stort har tagit avstånd ifrån?

Argument i den kristna debatten – och hur de kan bemötas. Del I: Bibeltexterna

 1. Skapelseberättelsen
 2. Sodom och Gomorra
 3. Tredje Mosebokens lagar mot samkönat sex
 4. Arsenokoitai och malakoi
 5. Romarbrevet
 6. Homoerotiska relationer i Bibeln?
 7. Från ett annat perspektiv …

Argument i den kristna debatten – och hur de kan bemötas. Del II: Andra argument med kristna förtecken

 1. Gud är kärlek
 2. Ingen människa är perfekt – varför peka ut just homosexuell synd?
 3. Det här är en perifer fråga, som vi som kristna inte borde ägna oss åt
 4. Vi vill tala om evangeliet – inte vad vi som kyrka är emot
 5. Kyrkan har ju ändrat sig i synen på slaveriet och kvinnliga präster – vad hindrar att vi gör det också i frågan om samkönat sex?
 6. Jesus talade aldrig om homosexualitet
 7. Paulus kände inte till genuin homosexualitet, men i dag vet vi bättre
 8. Kristen teologi är kontextuell; i vår kultur är det helt enkelt ”kristet” att bejaka samkönat sex, medan Jesus och apostlarna levde i en kultur där det inte var det
 9. Gamla testamentet talar ju i flera fall om polygami, och verkar inte ta avstånd från detta ens när det berör viktiga personer i den bibliska berättelsen – så man kanske inte tog så hårt på skapelseberättelsen trots allt …?
 10. Tredje Moseboken talar i första hand om kultisk orenhet, inte moralisk, och kan därför inte tas på allvar i dag
 11. Orsaken till Bibelns fördömanden av samkönat sex är i själva verket den patriarkala synen på manlighet, inte vikten av komplementaritet
 12. Gud har skapat de homosexuella sådana de är – därför måste vi välsigna också deras sexuella läggning
 13. Alla homosexuella har inte celibatets nådegåva – därför kan vi inte kräva avhållsamhet från deras sida
 14. Historiskt har kyrkan behandlat homosexuella väldigt illa – nu måste vi kompensera detta genom en bejakande hållning
 15. Om jag ifrågasätter mina hbtq-vänners livsstil kommer de att bryta kontakten med mig

Revisionistiska argumentationslinjer

Dan O Via i Homosexuality and the Bible: Two Views (2003)
Jesper Svartvik i Bibeltolkningens bakgator (2006)
David P Gushee i Changing Our Mind (2015)
Matthew Vines i God and the Gay Christian (2014)
Några slutsatser

Sex vanliga invändningar mot en klassisk äktenskapssyn

1. Varför göra homosexualitet till en särskilt stor synd?
2. Bör inte erfarenheter väga tyngre än bibeltexterna?
3. Är inte kärlek, trohet och jämställdhet viktigast?
4. Men homosexuellt samliv skadar väl inte någon?
5. Men är inte homosexuella skapade sådana?
6. Men Jesus sa väl ingenting om homosexualitet?

I den sexuella revolutionens spår

Gud gillar sex

Är sambo ett alternativ?

Vi är mer än vår sexualitet

Övriga resurser från SEA

Sexualitetens syfte

Kroppens teologi

 • Kroppen synliggör osynliga mysterier
 • Specifika kännetecken för kärlek
 • Känslolivets natur
 • Instinkt och frihet

Bibelns sexuella revolution

Onani

Celibat

Synd och förlåtelse