Vad vi säger och inte säger

när vi uttrycker tveksamhet till homosexuella handlingar   Få ämnen är så infekterade i dagens debatt som det så kallade ”homofrågan”. Inte bara för att vi inte håller med varandra, utan också för att vi inte förstår varandra. Om vi väljer att uttala oss i dessa...

Revisionistiska argumentationslinjer

Svenska Evangeliska Alliansen står för den äktenskapssyn som under 2 000 år har dominerat den kristna kyrkan. Vi sammanfattar vår förståelse av skapelseberättelsens texter som att äktenskapet kännetecknas av: överlåtelse (1 Mos 2:24) trohet (1 Mos 2:24)...

Frågor och förhållningssätt

Andlig vägledning bland homosexuella Sören Perders kapitel i antologin Den hemlösa sexualiteten: Om homosexualitet och kristen tro (Libris 2001). Det var tidigt 90-tal. Lagförslaget om homosexuellt partnerskap hade satt igång en infekterad debatt. Argumenten vässades....

Ett hem i församlingen

Att möta konflikter under bönens förtecken[1]   Larsåke W Perssons kapitel i antologin Den hemlösa sexualiteten: Om homosexualitet och kristen tro (Libris 2001). Här presenterat i den version som publicerades i boken Lyda Gud eller människor? Om samfundsregler...

Celibat

Tillsammans med Danmark är Sverige det land som har den högsta andelen ensamhushåll i världen. Statistiken talar om att nästan hälften av alla svenska hushåll består av en person, vilket i praktiken innebär att ungefär var tredje vuxen bor själv. Många som bor ensamma...