Sex vanliga invändningar mot en klassisk äktenskapssyn

1. Varför göra homosexualitet till en särskilt stor synd? Risken att konservativa kristna uppfattas som alltför upptagna av sexuella synder – och kanske särskilt homosexualitet – kan tyckas uppenbar. Det är trots allt ett ämne som under årtionden har genererat debatt...

Vad vi säger och inte säger

när vi uttrycker tveksamhet till homosexuella handlingar   Få ämnen är så infekterade i dagens debatt som det så kallade ”homofrågan”. Inte bara för att vi inte håller med varandra, utan också för att vi inte förstår varandra. Om vi väljer att uttala oss i dessa...

Revisionistiska argumentationslinjer

Svenska Evangeliska Alliansen står för den äktenskapssyn som under 2 000 år har dominerat den kristna kyrkan. Vi sammanfattar vår förståelse av skapelseberättelsens texter som att äktenskapet kännetecknas av: överlåtelse (1 Mos 2:24) trohet (1 Mos 2:24)...

Frågor och förhållningssätt

Andlig vägledning bland homosexuella Sören Perders kapitel i antologin Den hemlösa sexualiteten: Om homosexualitet och kristen tro (Libris 2001). Det var tidigt 90-tal. Lagförslaget om homosexuellt partnerskap hade satt igång en infekterad debatt. Argumenten vässades....

Ett hem i församlingen

Att möta konflikter under bönens förtecken[1]   Larsåke W Perssons kapitel i antologin Den hemlösa sexualiteten: Om homosexualitet och kristen tro (Libris 2001). Här presenterat i den version som publicerades i boken Lyda Gud eller människor? Om samfundsregler...