Sex vanliga invändningar mot en klassisk äktenskapssyn

1. Varför göra homosexualitet till en särskilt stor synd? Risken att konservativa kristna uppfattas som alltför upptagna av sexuella synder – och kanske särskilt homosexualitet – kan tyckas uppenbar. Det är trots allt ett ämne som under årtionden har genererat debatt...

Vad vi säger och inte säger

när vi uttrycker tveksamhet till homosexuella handlingar   Få ämnen är så infekterade i dagens debatt som det så kallade ”homofrågan”. Inte bara för att vi inte håller med varandra, utan också för att vi inte förstår varandra. Om vi väljer att uttala oss i dessa...

Vi är mer än vår sexualitet

Synen på samkönade sexuella relationer har på kort tid förändrats drastiskt. Bara under min livstid – från 60-talet och framåt – har den offentliga uppfattningen i Sverige revolutionerats. Homosexualitet har gått från att betraktas som – en psykologisk störning,...

Äktenskapsfrågan i samhället – varför bry sig?

Den ideologiska kampen i Sverige om äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna, med de exklusiva rättigheter och skyldigheter som traditionellt har hört samman med detta, kan till stora delar betraktas som förlorad. En kort exposé över de senaste...