Bakgrund

I april 2004 beslutade riksdagen att ge regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk utredning kring äktenskapet med representanter från alla partier. Innan dess hade Lagutskottet fått ta emot fler protester än någonsin tidigare i en enskild fråga.

I januari 2005 tillsatte regeringen 
(i motsättning till riksdagens beslut) en enmansutredning i frågan. Utredaren skulle ”ta ställning till om par av samma kön bör kunna ingå äktenskap” och ”redovisa samtliga skäl som talar för och emot detta”. Utredningen utlovades bli ”förutsättningslös”, men redan från början befarade många att den skulle bli ett beställningsjobb för att omdefiniera äktenskapet.

I november 2005 skrev justitieminister Thomas Bodström i en debattartikel i GöteborgsPosten att syftet med utredningen om en könsneutral äktenskapslag var att ”utreda hur en sådan lagstiftning ska utformas”. Borta var alltså ”förutsättningslösheten”.

Den 22 februari 2006 startades uppropet Bevara äktenskapet, och pågick till augusti 2006. Totalt ca 60 000 namnunderskrifter överlämnades därefter till statsministern.

Uppropet administrerades av Svenska Evangeliska Alliansen, men tillkom på initiativ av bland andra biskop Anders Arborelius (Katolska kyrkan), föreståndare Sten-Gunnar Hedin (Pingst FFS) och generalsekreterare Stefan Gustavsson (SEA).

PS. En liknande kampanj har nyligen dragits igång i flera europeiska länder, med rubriken ”Mamma, Pappa, Barn – Europeiskt medborgarinitiativ för att skydda äktenskap och familj”. Du kan läsa mer om detta här.