Kroppens teologi

Kroppens teologi och den sexuella dynamikens andliga grund   Författare: Dr. Maria Fedoryka Översättning: Syster Sofie O.P. Om du vill lyssna på ett inspelat föredrag på samma tema av Syster Sofie, gå in här.   Man kan betrakta Kroppens teologi som ett...

Är sambo ett alternativ?

Enligt kristen tro är världen designad. Gud har tänkt ut tillvaron och sedan förverkligat sin tanke. Jesus delade det perspektivet. När de religiösa ledarna i hans samtid ville diskutera specifika skilsmässofall, valde Jesus att först inte svara på deras fråga....

Gud gillar sex

Vi såg i den förra artikeln hur den sexuella revolutionen på många områden fått destruktiva följder. Det väcker naturligt frågan: Vad är alternativen? Vad är den kristna vägledningen när det gäller sex? Den kristna tron har en lång historia i västerlandet. Kyrkan har...

Äktenskapsfrågan i samhället – varför bry sig?

Den ideologiska kampen i Sverige om äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna, med de exklusiva rättigheter och skyldigheter som traditionellt har hört samman med detta, kan till stora delar betraktas som förlorad. En kort exposé över de senaste...