Detta projekt

Det offentliga samtalet i frågor som har med äktenskap, familj, sexualitet och sexuell läggning att göra, har under lång tid varit präglat av låsningar. Många kristna har helt gett upp tanken på att kunna föra något konstruktivt samtal om dessa saker, i alla fall där andra åsikter än majoritetssamhällets får formuleras. Inte sällan tenderar en mer traditionell hållning att bemötas av alltifrån oförståelse till vrede, ofta åtföljt av såväl personangrepp som nedsättande etiketter.

Självklart har det även funnits problem i den inomkyrkliga debatten. Alla troende har inte varit så nyanserade som de borde i dessa frågor. Och kallelsen att möta människor med respekt – att älska sin nästa som sig själv – gäller förstås alla, oavsett åsikt, identitet och livsval. Det finns alltid fler perspektiv att lyssna in, inte minst i frågor som dessa.

Syftet med denna resursbank är att, mitt i det rådande samtalsklimatet, presentera argument för den syn på äktenskapet som har varit gängse i den judisk-kristna kultursfären. Den primära målgruppen är kristna pastorer/präster och ungdomsledare, men alla intresserade är välkomna att ta del av innehållet. Våra artiklar är skrivna, alternativt insamlade, utifrån bland annat följande övertygelser:

1) Frågor gällande äktenskap, familj, sexualitet och sexuell läggning är för viktiga för att inte få ventileras offentligt. Detta gäller både i samhället och i kyrkan.

2) Den kristna kyrkan har ett viktigt bidrag i detta samtal, både utifrån de bibliska texterna och utifrån 2000 år av kristen reflektion.

3) Därmed inte sagt att dessa frågor kan reduceras till något ”kristet särintresse”. De flesta kulturer och religioner har trots allt varit överens om grunderna för vad ett äktenskap är; låt vara ett de ibland har färgats av en patriarkal syn som vi i detta projekt vill markera vårt avstånd ifrån.

Vi är medvetna om att det finns begränsningar i ett projekt av detta slag. Den största är kanske att det samtal som vi vill bidra till ofta mår bäst av att få föras i ett personligt möte. Men även i den typen av samtal kan det vara bra med argument och perspektiv som i dag sällan kommuniceras av samhället i stort. Till detta kan läggas både den offentliga debatten och den kristna förkunnelsen, där vi alltid måste vara mer generella än i det specifika fallet.

Vår förhoppning är att du i denna resursbank ska finna material som blir till hjälp utifrån din egen situation och dina egna frågor. Om du har synpunkter på innehållet är du välkommen att höra av dig till oss på mailen info@sea.nu. Vårt mål är att hemsidan ska vara så användbar, och även innehålla så få felaktigheter, som möjligt. Allt för att förverkliga den uppmaning som möter oss i Nya testamentet: ”Äktenskapet skall alltid hållas i ära …” (Hebr 13:4a).

Resursbanken är framtagen av Svenska Evangeliska Alliansen.
Ansvarig utgivare är Olof Edsinger.