Äktenskap & sex – i samhället

Äktenskapsfrågan i samhället – varför bry sig? Del I: En allmänmänsklig respons

Tio icke-religiösa argument för en traditionell äktenskapssyn

 1. Äktenskap finns i så gott som alla kända kulturer
 2. Äktenskapet är i alla dessa kulturer kopplat till olikkönad sexuell förening och reproduktion
 3. Skälet till att samhället juridiskt har valt att skydda äktenskapet mellan en man och en kvinna har i alla tider varit dess betydelse för reproduktionen, och i förlängningen dess betydelse för samhällets fortbestånd
 4. Både det biologiska ursprunget och föräldrarnas könskomplementaritet spelar roll för barnens psykosociala hälsa
 5. Allt detta gör att det är omöjligt att sätta likhetstecken mellan ett traditionellt äktenskap och en samkönad sexuell relation, hur kärleksfull denna än är
 6. Mot detta står i vår tid en helt ny äktenskapssyn, som reducerar äktenskapet till att handla om känslor, samboende och (i bästa fall) juridik
 7. Det finns ingenting i denna nya äktenskapssyn som principiellt kan stå i vägen för en fortsatt utvidgning av äktenskapsbegreppet
 8. Argumentationen för den könsneutrala äktenskapslagstiftningen står i konflikt med stora delar av samhällets övriga jämlikhetssträvan
 9. Ytterst är äktenskapsbegreppet en fråga om normbildning
 10. Äktenskapet är mycket mer än en ”underlivsfråga”

Appendix: Åtta perspektiv på äktenskapet

Äktenskapet i samhället – varför så svårt?

Respekten för den andre

Nio faktorer som komplicerar våra samtal om äktenskapsfrågan

 1. Individualismen
 2. Narcissismen
 3. Synen på sexualitet
 4. Synen på sex
 5. Synen på kärlek
 6. Synen på frihet
 7. Synen på uppfostran
 8. Synen på förtryck
 9. Synen på Bibelns auktoritet

Glidningar i centrala begrepp

 1. Från jämlikhet till likhet
 2. Från tolerans till likriktning
 3. Från normen som värdeneutral till normen som förtryckande
 4. Från diskriminering till subjektiv kränkning

Härskartekniker och maktspråk

Den grundläggande frågan

Argument i den allmänna debatten – och hur de kan bemötas

 1. All kärlek är bra kärlek
 2. Detta är bara en underlivsfråga – sluta bry dig så mycket!
 3. Det är en mänsklig rättighet att gifta sig och få barn
 4. Det är diskriminerande att inte få gifta sig med någon av samma kön
 5. Det är en mänsklig rättighet att leva i en kärleksrelation – oavsett läggning
 6. Homosexualitet är genetiskt betingat, och måste därför bejakas
 7. Samkönat sex förekommer även bland andra däggdjur och kan därför inte vara ”onaturligt”
 8. Heteronormen är förtryckande
 9. Vi behöver inte tolerera dem som motsätter sig samkönat sex, lika lite som vi behöver tolerera andra intoleranta ideologier som rasism och nazism

Äktenskapslag och sambolag