Pastoralt

Ett hem i församlingen – att möta konflikter under bönens förtecken

Konflikt under bönens förtecken

Hem i pluralismen

Beråd, beslut och bön

Behovet – personligt mod

I. Den egna erfarenhetens perspektiv

Risk för ”guilt by association”

Vem är jag som skriver?

I blåsväder vid nattvardsbordet

Vad har jag gjort?

Lärdomar från samtalsrummet

Här står jag – just nu

II. Församlingens perspektiv

Församlingens mänskliga begränsning

Pluralismen

Hem eller offentlig plats

Konfliktområde

Risken för ytlig och falsk gemenskap

Provocerande olikheter

Förutsättningar för sann kristen gemenskap

Gudstjänstlivet

Förrättningarna

Fira mindre – be mer

Stadgar och församlingsordning

Demokratins dilemma

III. De andliga ledarnas perspektiv

Predikstol och samtalsrum

Makthavarens ansvar

Privatlivet

Vad jag har, det ger jag…

IV. Den enskilda själavårdens perspektiv

Frihet på gott och ont

En plats att söka Guds vilja

Bön om sinnesro

Gästfrihet

Själavård och andlig vägledning

Checklista för enskild själavård

Passionshistoria med öppet slut

Mellan Edens lustgård och Himlens härlighet

Någonstans går gränsen

Bön på vägen

Varför hoppas på församlingen?

Frågor och förhållningssätt – andlig vägledning bland homosexuella

Att möta en medmänniska

… och möta frågorna

Förskjuten av Gud?

Vad är orsaken?

Kan jag bli ”botad”?

En gemenskap i ljuset

Kan vi välsigna?

Välsignelseakt och ordination – en bibelfråga

Lyfta undan bibeltexten

Största möjliga lycka

Nåd och sanning i kyrkans möte med homo-, bi- och transsexuella

Några grunder

Några negativa erfarenheter

Tio punkter från Spiritual Friendship

Medlemskap och ledarskap

Vad vi säger och inte säger när vi uttrycker tveksamhet till homosexuella handlingar

1. Ingen gradering av synder

2. Skillnad mellan handling och läggning

3. Sexuell avhållsamhet gäller för alla ogifta, oavsett sexuell läggning

4. Både likheter och skillnader i vad vi kan förvänta oss av kristna och icke-kristna