Detta projekt

Det offentliga samtalet i frågor som har med äktenskap, familj, sexualitet och sexuell läggning att göra, har under lång tid varit präglat av låsningar. Många kristna har helt gett upp tanken på att kunna föra något konstruktivt samtal om dessa saker, i alla fall där...

Svenska Evangeliska Alliansen

Svenska Evangeliska Alliansen är en växande allians av enskilda, församlingar, samfund och organisationer som tror på, ber om och arbetar för ett förvandlat Sverige. Här kan du ladda ner en folder om vårt arbete. Svenska Evangeliska Alliansens vision är: att bygga ett...