Sex vanliga invändningar mot en klassisk äktenskapssyn

1. Varför göra homosexualitet till en särskilt stor synd? Risken att konservativa kristna uppfattas som alltför upptagna av sexuella synder – och kanske särskilt homosexualitet – kan tyckas uppenbar. Det är trots allt ett ämne som under årtionden har genererat debatt...

Synd och förlåtelse

I den här boken har jag på olika sätt försökt att måla upp den bibliska visionen för den sexuella gemenskapen. I anslutning till detta har jag också identifierat ett antal områden som Nya testamentet beskriver som otukt – alltså sex utanför Guds plan och vilja. Detta...

Celibat

Tillsammans med Danmark är Sverige det land som har den högsta andelen ensamhushåll i världen. Statistiken talar om att nästan hälften av alla svenska hushåll består av en person, vilket i praktiken innebär att ungefär var tredje vuxen bor själv. Många som bor ensamma...

Onani

Ordet onani anspelar på Första Mosebokens berättelse om Onan, den man som tvingades att gifta sig med sin svägerska och som ”lät säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, detta för att inte ge avkomma åt sin bror” (1 Mos 38:9). Som detta...

Bibelns sexuella revolution

Som evangeliskt kristen kallar jag mig gärna för konservativ. Efter att ha läst den här boken har du förhoppningsvis fått klart för dig att jag är konservativ i min bibelsyn. Jag tror, som Lausannedeklarationen uttrycker det, att ”Bibeln är sann i allt vad den...