Argument i den kristna debatten I

Bibeltexterna Förutom de argument som vi känner igen från den allmänna debatten – och som självklart också kan dyka upp när vi talar om dessa saker i kyrkan – finns det ett antal argument som rör en specifikt kristen hållning till samkönat sex. Än en gång får vi väl...

Äktenskapsfrågan i kyrkan – varför så svårt?

Att det är svårt att tala om äktenskap och sexualitet i kyrkan är inte någon nyhet. Bibelns författare kan visserligen inte beskyllas för att rygga tillbaka inför dessa ämnen; det räcker att läsa igenom Höga Visan eller Första Korinthierbrevet 6–7 (för att inte tala...

Äktenskapet i samhället – varför så svårt?

Få frågor är så laddade i vår svenska kultur som de som har med äktenskap, familj, sexualitet och sexuell identitet att göra. Internationellt har vi ett envist rykte om att vara sexuellt frigjorda, och sedan 60- och 70-talets revolter mot auktoriteterna finns en...

När minoriteten tar majoriteten som gisslan

Just nu pågår ett gigantiskt socialt experiment i svensk förskola och skola. Det kallas för ”normkritisk pedagogik”, och har de senaste åren lanserats på bred front av RFSL, RFSU och ett antal statliga myndigheter. Normkritiken hämtar mycket av sin inspiration från...

Äktenskapsfrågan i kyrkan – varför bry sig?

Som vi försökte visa i artikeln Äktenskapsfrågan i samhället – varför bry sig? är det djupt missvisande att beskriva den klassiska synen på äktenskapet som något ”kristet särintresse”. Äktenskapet är en grundläggande samhällsinstitution, som i så gott som alla kända...