Kampanjen Bevara äktenskapet

Bakgrund

Uppropstexten

Fem ohållbara argument

  1. Det är en mänsklig rättighet för homosexuella par att ingå äktenskap
  2. Nuvarande lag är diskriminerande
  3. Det skadar väl ingen om homosexuella får ingå äktenskap
  4. Utvecklingen internationellt och i Sverige pekar i den här riktningen
  5. Äktenskap handlar bara om att bekräfta kärlek

Remissvar SOU 2007:17

EFS

Frälsningsarmén

Katolska kyrkan

Pingströrelsen

Svenska kyrkan

Trosrörelsen

Tuve Skånberg

Äktenskapet är en Guds gåva

Äktenskapet instiftas

Lärdomar av skapelsen

Jesus bekräftar äktenskapets ursprung

Apostlarna delar Jesu äktenskapssyn

Några kyrkofäder om äktenskapet

Den rådande synen i samhället?

Hur har kyrkans syn påverkat samhället?

Sanningen och nåden

Att återuppliva kärleken i äktenskapet

Kvinnofälla eller hälsokälla?

Hälsokälla

– Lycka och välbefinnande

– Fysisk och psykisk hälsa

– Ett långt liv

– Utan att bli utsatt för våld

– Döttrar, ensamstående mödrar och äktenskapet

Äktenskap – en forskningssammanställning

Så uppstår hälsokällan

– Varför ger äktenskapet så många fördelar som andra förhållanden inte ger?

– Varför spelar äktenskapets kännetecken man- kvinna så stor roll?

– Hur påverkar det mig och min familj negativt om någon jag känner säger att hon är homosexuell och vill ingå äktenskap med sin partner?