Kvinnofälla eller hälsokälla?

Kvinnofälla och patriarkalt förtryck. Orden har använts mer än en gång under de senaste åren för att beskriva äktenskapet mellan man och kvinna. Att detta skulle stämma i enskilda kvinnors liv är säkert sant. Men stämmer det med fakta om hur äktenskapet inverkar generellt på kvinnors liv? Långt ifrån!

Ett material framtaget av Aktionskommittén Bevara Äktenskapet.

Kvinnofälla eller hälsokälla?