Äktenskapslag och sambolag

Det finns stora skillnader i rättigheter mellan par som är gifta och par som bor sambo. Med gifta menas ett par som inför vittnen har lovat att de vill vara varandras hustru respektive/eller man. Med sambo menas två personer som: Stadigvarande bor tillsammans....

Är sambo ett alternativ?

Enligt kristen tro är världen designad. Gud har tänkt ut tillvaron och sedan förverkligat sin tanke. Jesus delade det perspektivet. När de religiösa ledarna i hans samtid ville diskutera specifika skilsmässofall, valde Jesus att först inte svara på deras fråga....