Kroppens teologi

Kroppens teologi och den sexuella dynamikens andliga grund   Författare: Dr. Maria Fedoryka Översättning: Syster Sofie O.P. Om du vill lyssna på ett inspelat föredrag på samma tema av Syster Sofie, gå in här.   Man kan betrakta Kroppens teologi som ett...

Vi är mer än vår sexualitet

Synen på samkönade sexuella relationer har på kort tid förändrats drastiskt. Bara under min livstid – från 60-talet och framåt – har den offentliga uppfattningen i Sverige revolutionerats. Homosexualitet har gått från att betraktas som – en psykologisk störning,...

Äktenskapsfrågan i samhället – varför bry sig?

Den ideologiska kampen i Sverige om äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna, med de exklusiva rättigheter och skyldigheter som traditionellt har hört samman med detta, kan till stora delar betraktas som förlorad. En kort exposé över de senaste...