Kroppens teologi

Kroppens teologi och den sexuella dynamikens andliga grund   Författare: Dr. Maria Fedoryka Översättning: Syster Sofie O.P. Om du vill lyssna på ett inspelat föredrag på samma tema av Syster Sofie, gå in här.   Man kan betrakta Kroppens teologi som ett...

Sexualitetens syfte

Som svenskar lever vi i en i många avseenden sexfixerad kultur. Förutsatt att vi inte isolerar oss från omvärlden möts vi därför ständigt av bilder, budskap och ideologier som har ett sexualiserat språk. Genom internet och tidningar matas vi med råd om alltifrån de...

Äktenskapet i samhället – varför så svårt?

Få frågor är så laddade i vår svenska kultur som de som har med äktenskap, familj, sexualitet och sexuell identitet att göra. Internationellt har vi ett envist rykte om att vara sexuellt frigjorda, och sedan 60- och 70-talets revolter mot auktoriteterna finns en...