Äktenskapslag och sambolag

Det finns stora skillnader i rättigheter mellan par som är gifta och par som bor sambo.

Med gifta menas ett par som inför vittnen har lovat att de vill vara varandras hustru respektive/eller man.

Med sambo menas två personer som:

  • Stadigvarande bor tillsammans. Stadigvarande innebär att det ska vara fråga om en inte alltför kort förbindelse.
  • Bor tillsammans i ett parförhållande, det vill säga ett förhållande där ett sexuellt samliv normalt ingår.
  • Har ett gemensamt hushåll, vilket innebär att man delar på sysslor och utgifter.

Angående sambolagen står följande att läsa på regeringskansliets hemsida:

”Syftet med sambolagen är att ge ett minimiskydd åt den svagaste parten när ett samboförhållande upphör. Lagen gäller bara sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift eller registrerad partner. Sambor som vill hålla sina ekonomiska förhållanden helt isär, kan avtala att sambolagens bodelningsregler inte ska gälla i deras samboförhållande.

Lagen gäller bara sambornas gemensamma bostad och bohag. Den gäller alla typer av permanentbostäder (villor, lägenheter) och den utrustning som normalt hör till hemmet som möbler och hushållsmaskiner. Lagen omfattar inte annan egendom som till exempel banktillgodohavanden, aktier, bilar, båtar och sommarstugor.”

Sambolagen i sin helhet finner du här.

Äktenskapsbalken i sin helhet finner du här.

Se även följande artikel från tidningen Vi Föräldrar nr 10 2007:

Gift eller sambo? Skillnaden är större än vad många tror.