Synd och förlåtelse

I den här boken har jag på olika sätt försökt att måla upp den bibliska visionen för den sexuella gemenskapen. I anslutning till detta har jag också identifierat ett antal områden som Nya testamentet beskriver som otukt – alltså sex utanför Guds plan och vilja. Detta för att Bibeln själv talar så pass mycket om detta. Faktum är att girighet och otukt är de två enskilda synder som oftast tas upp i Nya testamentets förmaningstexter – ungefär 90 gånger vardera.

Talet om sexuell synd kan samtidigt göra oss modfällda. All synd är naturligtvis problematisk, men det tycks ändå vara något med sexuell synd som ger den en särskild laddning i våra liv. En viktig orsak till detta är att sexualiteten är så personlig – att den är så starkt knuten både till vår identitet och till vårt själsliv. Vi ser detta inte minst i den destruktiva kraft som blir frigjord när vi blir kränkta på det sexuella området. Men vi ser det också i att sexualiteten är så starkt förknippad med skam. I den sexuella gemenskapen med en annan människa exponerar vi vår nakenhet på ett sätt som vi inte gör i någon annan persons sällskap. Vi blir sårbara på ett sätt som öppnar upp för mycket av välsignelse – men också gör oss utsatta om någonting går snett.

Även den sexuella driften som sådan kan förstås skapa skamkänslor, när vi – kanske till vår egen förtvivlan – märker att vi inte förmår kontrollera våra hormoner och vår lust. Eller när vi märker att vi sitter fast i beroendet av pornografi.

Och så har vi ju hela denna fråga om sex utanför Guds ramar. Alltså otukt. Tyvärr är det ju så att även sex i sig i vissa sammanhang har fått en syndig stämpel. Inte minst gällde detta några av de medeltida teologerna, men också vissa moderna väckelsemiljöer. Som jag hoppas att den här boken har kunnat visa är det inte så som Bibeln talar om sex. Men vibbarna kan ju finnas där ändå. Historiskt sett finns det också ett förskräckande arv i vårt eget land, där inte minst kvinnor som blivit gravida utan att vara gifta har blivit ställda vid skampålen på kyrkbacken. En tragisk historia på alla sätt.

Sen är det ju inte heller så att våra sexuella synder skulle vara något att bagatellisera. Aposteln Paulus skriver: ”Fly sexuell omoral! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den sexuellt omoraliske syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp!” (1 Kor 6:18-20).

Men ändå. Inför Gud är sexuell synd inte värre än annan synd. Många kan visserligen vittna om att sexuella snedsteg sätter spår som vissa andra synder inte gör. Förutom skam och trasiga relationer kan det till exempel leda till att vi blir föräldrar vid ett tillfälle som vi inte hade tänkt oss; i vissa fall tar vi även till abort som ett sätt att lösa oss ur denna problematik. Men inför Gud är ändå våra lögner, vårt förtal, vår girighet och vår stolthet lika allvarligt som vår sexuella synd. Den Gud som kan rena oss från alla andra synder kan därför rena oss även från det som Bibeln beskriver som otukt eller sexuell omoral.

En av Bibelns starkaste texter angående detta är Jesu möte med äktenskapsbryterskan i Johannes åttonde kapitel. Här möter vi en person som har en rik erfarenhet både av den skam och av den sociala utsatthet som tenderar att följa i de sexuella syndernas spår. Dessutom är det en person som för tillfället är utsatt för livsfara. Faktum är att man kan argumentera för att berättelsen om äktenskapsbryterskan i första hand är en berättelse om en person som enligt lagen förtjänade dödsstraff – snarare än en berättelse om sexuell synd.

Men oavsett hur det är med den saken är de flesta av oss bekanta med hur berättelsen utvecklar sig. När Jesus uppmanas att ta ställning till kvinnans öde säger han: ”Den som är utan synd må kasta första stenen på henne” (Joh 8:7). När de som nyss stod i begrepp att stena kvinnan drar sig därifrån säger Jesus: ”Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda nu inte mer!” (Joh 8:11). Som många före mig har påpekat innebär detta inte att Jesus skulle ta kvinnans synd i försvar. Däremot bemöter han henne med barmhärtighet i ett läge där hennes omgivning bara ser på henne med hat. Och han kallar henne till ett nytt sätt att leva med denna barmhärtighet som grund.

På samma sätt vill Jesus möta dig och mig i dag! Jesus kommer aldrig att försvara våra synder, vare sig på det sexuella området eller på andra områden. Men till alla som vill ta emot den vill han ge av sin förlåtelse. Jesus har förmågan att befria oss och rena oss även från sexuella synder. Som Gud för 2700 år sedan sa genom profeten Jesaja: ”Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull” (Jes 1:18).

Olof Edsinger

Denna artikel är från början ett kapitel i boken Gud och sex: Äktenskap, lust och sexualitet i Bibelns ljus (evangelie 2015).